Můjortoped.cz

  Ortopedie Ostrava

Ortopedické​ ambulance v Ostravě:

MUDr. Rudolf Hlubek

mobil: 774 206 546 
e-mail: rudolf.hlubek@fno.cz

       

 

Fakultní nemocnice Ostrava

Úterý: 8:00-15:00

(8.00-10.00 vyšetření kyčlí kojenců - bez objednání)

telefon: 597 373 206

 

Ordinace Ostrava Výškovice

Čtvrtek: 14:00-18:00

telefon: 596 747 567,   735 177 764

Konzervativní terapie (vybrané neoperativní postupy)

 

Imobilizační a stabilizační pomůcky

Mají za cíl fixovat či stabilizovat postiženou lokalitu. Řadíme zde klasické sádrové obvazy, plastové fixace a ortézy a další. Ortézy se používají především při úrazech, případně při různých kloubových či svalových onemocněních, jež omezují funkci pohybového aparátu. Podle určení mohou být buď ohebné, anebo rigidní. Vhodný typ a terapeutický účel volí vždy lékař - ortoped.

 

Ortopedické vložky

Pomůcky, které jsou základem konzervativní terapie značné části ortopedických onemocnění nohy. Dělíme je na

Aktivní - určené k aktivaci svalstva
Pasivní – podpírají nožní klenbu a
udržují nohu v požadovaném postavení

 

 

 

 

Vložky ovlivňují charakter a směr odvalu nohy. Korigují deformitu nohy jak staticky, tak dynamicky,  ostraňují obtíže vzniklé nedostatečností vazivové nebo svalové činnosti nožní klenby, udržují výsledný stav po konzervativní nebo operativní léčbě nohy a zabraňují  recidivě a vyrovnávají nevhodné zatížení jednotlivých partií nohy. Volně prodejné vložky můžou být u lehčích případů dostačujícím řešením. Vhodné je ale použití konzultovat s lékařem - ortopedem, který doporučí adekvátní řešení.

Z volně prodejných vložek doporučuji Carbone (unikátní především svojí stavbou), které jsou vhodné pro běžné nošení i léčbu lehkých deformit. Lze je taky jednoduše zastřihnout, aby seděly přesně do každé obuvi.

  

Rehabilitace

Jedná se o komplexní léčebný přístup k pacientovi a jeho obtížím. Zahrnuje především rehabilitační tělocvik a metody fyzikální terapie. Tělocvik má za úkol posílit oslabené svalové skupiny, které působí jako příčina obtíží, zatímco fyzikální terapie užívá jako terapeutický prostředek téměř většinu známých druhů energií.

 

 

 

 

 

 

 

Příklady fyzikálních metod

elektroterapie - elektrická energie,  např.  galvan, DD proudy, 2–5 proudy
magnetoterapie - energie magnetického pole, např.  distanční terapie
sonoterapie - akustická energie, např.  ultrazvuk, rázová vlna
mechanoterapie - mechanická energie, např.  trakce, masáž
fototerapie - světelná energie, např. solux
termoterapie - tepelná energie, např. parafín, teplé koupele

Ochotně Vám poradíme a doporučíme špičkové rehabilitační zařízení s profesionálním přístupem.

 

Nitrokloubní aplikace

kortikoidy  - např. Diprophos, Depomedrol atd. jsou syntetické chemické látky, které mají podobnou strukturu jako hormony z kůry nadledvinek, mají silné protizánětlivé vlastnosti, používají se především ke zmírnění obtíží a zklidnění postiženého kloubu
viscosuplementace - jedná se o aplikaci kyseliny hyaluronové. Tělu vlastní (endogenní) kyselina hyaluronová je hlavní součástí synoviální tekutiny (nitrokloubní tekutina). Dělí se podle molekulové hmotnosti na nízkomolekulární a vysokomolekulární. Jedná se o adekvátní a účinnou léčbu artrózy a chondropatií kloubů. Indikaci a aplikace přípravků náleží do rukou ortopeda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Monovisc - viscosuplementace Zdroj: youtube.com


Krevní plazma a aktivované krevní destičky (PRP) - moderní terapie artrózy, zánětu šlach (Achilova šlacha, tenisový loket, syndrom rotátorové manžety – i degenerativní nekompletní trhliny), poraněním svalů a úponů, poúrazových stavů – poraněním chrupavek, vazů a menisků kolenního kloubu, u pooperačních stavů podporuje a urychluje hojení.

Krev pacienta se po odběru dále upravuje ve speciální centrifuze. Cílem je získat co největší podíl krevních destiček. Krevní destičky (trombocyty) po aktivaci uvolňují proliferativní a morfogenické proteiny. Tyto růstové faktory způsobují regeneraci a zahajují reparační procesy v tkáních — chrupavky, šlachy, svaly i kosti.

 

 

 

 

 

 

 

 


Jednotlivé růstové faktory:


PDGF (Platelet-derived growth factor) Trombocytární destičkový faktor - reguluje syntézu proteinů a DNA v místě postižení tkání, reguluje expresi dalších růstových faktorů
TGF (Transforming growth factor) transformující růstový faktor - reguluje migraci buněk, expresi proteinů, fibronectinovou interakci, ukončuje proliferaci buněk, stimuluje produkci kolagenu
IGF (Insulin-like growth factor) inzulínu podobný růstový faktor - podporuje proliferaci a migraci buněk, stimuluje produkci matrixu
EGF (Epidermal growth factor) epidermální růstový faktor -stimuluje proliferaci a diferenciaci epidermálních buněk, stimuluje angiogenezi
VEGF (Vascular endothelial growth factor) vaskulární endotelový růstový faktor - podporuje angiogenezi
FGF (Fibroblast growth factor) fibroblastový růstový faktor - podporuje migraci buněk a angiogenezi

Aplikaci nabízíme v rámci ambulantního ošetření. Léčba není hrazena ze zdravotního pojištění. Aktuální informace žádejte v naší ambulanci.

Operační léčba - vybrané metody

 

Ambulantní operativa

V rámci ambulantního operačního sálku ortopedie FNO nabízíme všechny běžné drobné výkony na horních a dolních končetinách. Nabízíme např. jednoduché řešení skákavých prstů inovativní miniinvazivní metodou. Uvolnění šlach provádíme skalpelem na stehy bez nutnosti následného sešití rány.

 

 

 

 

 

 

 

 

Artroskopie

Artroskopie (zkr. ASK) je ednoskopická diagnostická a současně terapeutická metoda použivaná u úrazů a jiných onemocnění kloubů. Její hlavní výhodou  je miniinvazivita (minimální zátěž) a rychlá rekonvalescence pacienta po výkonu. Při artroskopii se do kloubu bodovými vstupy zavádí endoskopický a pracovní nástroj. Kamera pak přenáší obraz z vnitřku kloubu na obrazovku a umožňuje přímo prohlédnout kloubní povrch, chrupavku, vazy, menisky a kloubní pouzdro.  

- u kolen se artroskopie provádí z důvodů poškození menisku (přetržení), kloubní chrupavky, poranění zkřížených vazů, uvolnění části kosti nebo chrupavky do kloubu aj.

- ramenního kloubu se diagnostikuje možné poškození dvouhlavého svalu, jehož šlacha prochází kloubním pouzdrem, postižení kloubního pouzdra (zejména jeho okrajových částí) a změny spojené se stárnutím kloubu.

lze vyšetřit i další klouby jako je loket, zápěstí, hlezno, kyčel, či drobnější klouby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korekce přednoží

Jedná se o jedny z nejběžnějších ortopedických operací. Zahrnují jak operační řešení „vbočeného palce“, tak výkony upravující klenbu nožní a další přidružené korekční výkony. Těchto operací je popsáno několik desítek. Ortoped vždy volí typ výkonu na základě více faktorů - věku a aktivitě pacienta, samotné deformitě přednoží a přiduženým chorobám. Provedení vlastního výkonu pak náleží do rukou zkušeného operatéra.

 

Typy operací vbočeného palce:

1. výkony na měkkých tkáních (nemívají trvalý efekt)


2. výkony na kostech:

  • osteotomie – znamená úpravu osy první nártní kosti,  jedná se o elegantní a účinnou metodu, jejíž výhodou je zachování kloubu, typ výkonu však vyžaduje odlehčení a léčbu až na 8 týdnů
  • artrodéza - pevné a trvalé spojení základního kloubu palce v korektním postavení
  • resekční výkony - jedná se o výkony, při kterých se odstraní část kloubu, tak aby došlo k uvolnění kloubní štěrbiny, výhodou této operace je rozšíření rozsahu pohybu u již často těžce postiženého kloubu, nevýhodou pak může být jeho zkrácení, obecně mají tyto operace dobrý efekt
  • endoprotézy základního kloubu palce – pro neúspěch a časné uvolnění tyto výkony neprovádíme 

 

Implantace endoprotéz

Totální endoprotéza kloubu, zvaná též artroplastika či aloplastika, je operace, při které je nahrazen celý kloub či jeho část cizím materiálem. Je to suverenní metoda léčby pokročilých stádií artrózy a jiných destrukcí kloubů. Cílem totální endoprotézy je obnovit anatomickou osu  končetiny, zajistit stabilitu kloubu, zlepšit funkci končetiny a především odstranit bolest.